null

Viac ako kvalita

Môžete sa spoľahnúť, že kvalita v našom odbore je vždy synonymom bezpečnosti – dodávať vysoko kvalitný produkt je pre nás zásadné.
null

Odbornosť a efektivita

Náš tím je vedený vynikajúcim odborníkom, sme zohratí a schopní dodať službu efektívne.
null

Cenová výhodnosť

Optimálnosť spolu s efektivitou nám dovoľujú predkladať Vám výhodné ponuky.
sanstav filozofia

Pôsobíme v oblasti špeciálneho zakladania staviebgeotechniky. Sústreďujeme sa na dodávku konštrukčných prvkov vŕtaných malými profilmi ako sú mikropilóty, horninové kotvy, zápory, zemné klince so striekaným betónom, tlakové injektáže ako aj pažením stavebných jám.

null

NAŠE SLUŽBY

Pozrite si zoznam služieb, ktoré ponúkame.

null

REFERENCIE

Zoznam našich referencií nájdete tu.