Polyfunkčný areál BERGAMON, Bratislava

Paženie stavebnej jamy

OBJEDNÁVATEĽ: Strabag, s.r.o.
ROK: 2017
Paženie stavebnej jamy zemnými klincami so striekaným betónom

TAMMI V. etapa, Bratislava

Paženie stavebnej jamy

OBJEDNÁVATEĽ: Stavex Top, s.r.o.
ROK: 2017

Zabezpečenie stavebnej jamy kombináciou záporového paženia a paženia zemnými klincami so striekaným betónom.

Obytný súbor Jarabiny, Bratislava

Mikropilóty

OBJEDNÁVATEĽ: Strabag, s.r.o.
ROK: 2017

Realizácia mikropilót pre zosilnenie existujúcich základov stavby prevrtmi cez základovú dosku s následným utesnením prestupu proti prieniku spodnej vody.

Rezidencia na Varte, Bratislava

Sanácia svahu

OBJEDNÁVATEĽ: Cedic SK, s.r.o.
ROK: 2016

Sanácia svahu mikrozáporovou pažiacou konštrukciou. Realizované konštrukčné prvky:
– mikrozápory
– trvalé horninové kotvy
– zemné klince so striekaným betónom.

RD Mudroňova, Bratislava

Paženie stavebnej jamy

OBJEDNÁVATEĽ: Sanlit Monolit Construction s.r.o.
ROK: 2016

Paženie stavebnej jamy v náročných priestorových pomeroch v prudkom svahu. Realizácia mikrozáporovej kotvenej steny pre stabilizovanie existujúcej konštrukcie, paženie stien stavebnej jamy zemnými klincami a torkrétom.

Úpravňa mastenca, Gemerská Poloma

Trvalé horninové kotvy

OBJEDNÁVATEĽ: Strabag, s.r.o.
ROK: 2015

Realizácia trvalých horninových kotiev pre oporný múr v areáli spol. EUROTALC, s.r.o.

Dostavba areálu MZV SR, Bratislava

Paženie stavebnej jamy

OBJEDNÁVATEĽ: Solhydro, s.r.o.
ROK: 2014

Paženie stavebnej jamy zemnými klincami a torkrétom, realizácia dočasných horninových kotiev pre kotvenie podzemnej tesniacej steny.

Thermal Kesov, Poľný Kesov

Paženie stavebnej jamy

OBJEDNÁVATEĽ: Runec, s.r.o.
ROK: 2014

Paženie stavebnej jamy zemnými klincami a striekaným betónom.

Nový Avion, Ostrava

Mikropilóty

OBJEDNÁVATEĽ: Stavex Top CZ, s.r.o.
ROK: 2012

Realizácia mikropilót pre založenie nezávislej podlahy obchodného centra Avion, realizácia horninových kotiev pre záporové paženie stavebnej jamy.

Polyfunkčný objekt Wallenrod, Bratislava

Paženie stavebnej jamy

OBJEDNÁVATEĽ: APS Alkon, s.r.o.
ROK: 2011

Paženie stavebnej jamy – z hľadiska nasadených technológií išlo o členitú stavebnú jamu kde časť stavebnej jamy bola zabezpečená záporovým pažením, v časti bola použitá trysková injektáž pre podchytenie susedného objektu a ďalej ako tesniaca clona proti prítokom vody do stavebnej jamy.

Použité technológie:
– záporové paženie: zápory, dočasné horninové kotvy, výdreva
– trysková injektáž

I/50 Lovčica – Zárubný múr

Zárubný múr

OBJEDNÁVATEĽ: Texo Partner a.s.
ROK: 2010

Realizácia kotveného zárubného múru na ceste I. triedy v katastri obce Lovčica. Zabezpečenie odkopu zemnými klincami a striekaným betónom, založenie múru na pilótach, realizácia monolititického betónu múru, realizácia trvalých horninových kotiev.

River Park, Bratislava – Schodisko na nábreží Dunaja

Mikropilóty

OBJEDNÁVATEĽ: Concrete, s.r.o.
ROK: 2010

Realizácia založenia schodiska na nábrežnej hrane Dunaja na mikropilótach.

OC Kaufland, Vranov nad Topľou

Oporný múr

OBJEDNÁVATEĽ: Kaufland
ROK: 2006

Realizácia oporného múru tvoreného vŕtanými pilótami, trvalými horninovými kotvami a striekaným betónom.