dalibor hula

Výrobné oddelenie

Ing. Dalibor Hula – konateľ spoločnosti
+421 905 706 773
dalibor.hula@sanstav.sk

Rudolf Hula

Obchodné oddelenie

Ing. Rudolf Hula
+421 918 645 577
rudolf.hula@sanstav.sk

ingrid hulová

Ekonomické oddelenie

Mgr. Ingrid Hulová
+421 918 645 576
ingrid.hulova@sanstav.sk

Kontaktné údaje

SANSTAV-TRADE, s.r.o.
Malé Dvorany 753, 95601 Bojná
sanstav@sanstav.sk
IČO: 44278047
DIČ: SK 2022659144
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 22724/N